Ilość wizyt:

Witamy serdecznie na stronie
Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury" !

Aktualności:

   Warszawa, dnia 18.08.2015 r.

Ze smutkiem informujemy, że w godzinach rannych w dniu 17.08.2015 r. odeszła od nas Małgorzata Kosman-Gönüllü – Wielki Człowiek i Społecznik – od lat związana z Warszawą, sercem z Pragą Południe - założycielka i wieloletnia wice-prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Merkury”.
Msza Św. Pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 12:00, w dniu 21.08.2015 r. w kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie na miejsce złożenia ciała do grobu rodzinnego na Powązkach.
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie pogrążonej w żałobie.
Członkowie Stowarzyszenia
Przedsiębiorców „Merkury”


Warszawa, dnia 13.08.2015 r.

Informujemy, że w dniu 30.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Merkury” dokonano zgodnie § 19 pkt 2 i 3 Statutu wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie :
1. Krzysztof Sikora - prezes,
2. Arkadiusz Biskup - z-ca prezesa,
3. Jolanta Bujańska - z-ca prezesa,
4. Barbara Widzyńska - skarbnik,
5. Piotr Adamczyk - sekretarz,
6. Katarzyna Karwan - członek zarządu,
7. Mariola Bomberska - członek zarządu.

Komisja Rewizyjna w składzie :
1. Krystyna Tarasiuk - przewodnicząca,
2. Zbigniew Wasilewski - wice przewodniczący,
3. Ewa Mirkowicz - sekretarz,
3. Katarzyna Tyszkiewicz - członek komisji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 20 pkt 3 i 5 Statutu, zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 17,00 w Warszawie w siedzibie Fundacji „Twoje Bezpieczeństwo” przy ul. Lubelskiej 30/32.


Warszawa, dnia 15.07.2015 r.

Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Merkury”,

W związku z otrzymaniem pisma od Komisji Rewizyjnej na podstawie §18 Statutu Stowarzyszenia „Merkury” zwołuje się „Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się w dniu 30.07.2015 r. o godz. 17,00 w lokalu Fundacji „Twoje Bezpieczeństwo” w Warszawie przy ul. Lubelskiej 30/32 ( wjazd od ul. Skaryszewskiej ).

Porządek zebrania :
1. Otwarcie Zebrania przez Zarząd ( prezesa lub z-cę prezesa Zarządu ),
2. Przyjęcie przez dotychczasowy Zarząd nowych członków Stowarzyszenia na podstawie złożonych deklaracji,
3. Powołanie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Merkury”,
4. Powołanie Sekretarza ZWZS,
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej czteroletniej działalności,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dotychczasowej działalności,
8. Przeprowadzenie wyborów Władz Stowarzyszenia,
9. Przyjęcie nowych zadań do planu realizowanego w roku 2015,
10. Przyjęcie wytycznych do współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe,
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie Zebrania.

Za Zarząd :

Zastępca Prezesa
Małgorzata Kosman Gonullu

Członek Zarządu
Arkadiusz Biskup


Warszawa, dnia 27.02.2013 r.

I. Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Merkury" w dniu 08 lutego 2013 r. zostały omówione sprawy gospodarcze naszych firm.
W wyniku dyskusji przygotowano pismo omawiające obecną sytuację.Pismo to było wysłane na ręce Pana Burmistrza naszej dzielnicy.

Pobierz treść listu

II. Na zebraniu ustalono także, że bieżące sprawy, które są omawiane na Zarządzie Stowarzyszenia będą podawane Aktualnościach naszej strony.

Zarząd Stowarzyszenia "Merkury"


Warszawa, dnia 07.11.2012 r.
Warszawa, dnia 25.08.2010 r.

Na przełomie sierpnia i września br. zostanie zaprzysiężony skład Samorządu Mieszkańców Saska Kępa.
Serdecznie gratulujemy Panu Arkadiuszowi Biskupowi wyboru do Samorządu.

Pan Arkadiusz jest bardzo aktywnym i konsekwentnym w działaniu młodym człowiekiem.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Merkury" życzy wielu sukcesów w pracy w Samorządzie, oraz realizacji planów i marzeń.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Merkury" ma duże powody do dumy z faktu, że Pan Arkadiusz Biskup jast także Członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury"


Warszawa, dnia 10.08.2010 r.

Viceprezes Stowarzyszenia Przedsiębirców "Merkury" pani Małgorzata Kosman-Gönüllü spotkała się z grupą przedsiębiorców z okolic Placu Szembeka.
Przedsiębiorcy którzy wynajmują lokale użytkowe od Gminy Praga Południe, spontanicznie wystąpili o obniżkę czynszów z uwagi na ogólny zastój w handlu oraz z powodu owarcia kolejnego supermarketu.
Grupa przedsiębiorców złożyła pismo do Zarządu Dzielnicy Praga Południe.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Merkury" po zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją solidaryzuje się i popiera działania grupy przedsiębiorców.
Czekamy na odpowiedź Zarządu Dzielnicy.
O sprawie poinformujemy na naszej stronie w Aktualnościach.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury"


Warszawa, dnia 26.07.2010 r.

Niecodzienna wiadomość !!!

Nasza koleżanka Krystyna Tarasiuk Prezes Fundacji Twoje Bezpieczeństwo, prywatnie właścicielka sieci salonów "Milord", 24.07.2010 r. otrzymała złoty medal za zasługi dla Policji, dziłając bardzo aktywnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Warszawie.

Miło nam poinformować Państwa,że Pani Krystyna Tarasiuk jest także członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury" w którym pełni bardzo odpowiedzialną funkcję jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury" serdecznie gratuluje odznaczenia i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej jak i w działalności społecznej.

W galerii przedstawiamy 2 zdjęcia z uroczystości.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury"


Warszawa, dnia 02.07.2010 r.

Warszawska Izba Przedsiębiorców (W.I.P.) jest organizatorem corocznego konkursu pod nazwą Mazowiecki Znak Jakości.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Merkury" udzieliło rekomendacji firmie "MOTO-STYL", która prowadzi działalność w Warszawie przy ul. Targowej 7.
Firma "MOTO-STYL" zajmuje się między innymi sprzedażą motocykli, akcesoriami motoryzacyjnymi oraz serwisem.
W 1998r. Firma "MOTO-STYL" została laureatem Warszawskiego Znaku Jakości w kategorii "Handel" zajmując III miejsce.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Merkury" jest dumne z faktu, że w szeregach naszego Stowarzyszenia są osoby, które tak dobrze potrafią prowadzić firmę.
Gratulujemy i życzymy dobrego miejsca w konkursie, oraz dalszego rozwoju firmy na tak wysokim poziomie profesjonalizmu.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Merkury"© Marcin Gawrysz 2010